IPO-online.nl – Snel je IPO voor elkaar

Individuele Professionele Ontwikkeling (IPO)

Voor alle paramedici aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
 • ​Diëtisten
 • Huidtherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • MBB’ers
  (Radiodiagnosten, radiotherapeuten en medisch nucleair werkers) ​
 • Logopedisten
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten
N

Geaccrediteerde begeleiding bij IPO fasen

N

Welke begeleiding wil je?

N

Speciaal ontwikkeld online IPO platform met diverse tools

N

Uniek talenten- en evaluatiespel om praktisch de IPO te doorlopen

N

Kwaliteitsregisteerd blijven door je KP portfolio op orde te houden

N

Direct aan de slag, óf in je eigen tijd & tempo werken aan je IPO

Ontmoet Jim in onderstaand filmpje!

Hoe werkt het?

ipo-online.nl is dé plek waar je eenvoudig en snel je IPO fasen kunt doorlopen. Alle modules zijn gemaakt in samenwerking met experts uit het werkveld en geaccrediteerd door stichting ADAP

 • Klik op onderstaande button voor welke begeleiding je wilt (fase 1 & 2 of fase 3 & 4). De IPO modules zijn apart te volgen.
 • Klik op de cursus die je wilt volgen en reken af met iDeal
 • Je kunt meteen aan de slag op de startpagina onder het IPO platform in het menu.
 • Kies je voor groep of praktijk begeleiding? Schrijf je dan direct in voor betreffende datum bij het afrekenen.
  • Je volgt één fysiek bijeenkomst per module.
  • Tussen module IPO fase 1 & 2 en fase 3 & 4 moet minimaal 1 jaar zitten.
 • Je kunt de online module tussendoor afsluiten, en later weer verder gaan
 • Heb je een van de IPO module succesvol afgerond? De accreditatiepunten worden bijgeschreven en je krijgt direct een certificaat gestuurd.
 • Makkelijker kunnen we het niet maken!

Kijk hieronder voor het hele aanbod. Heb je nog vragen of mis je iets? Stuur ons een mail: hallo@ipo-online.nl

We zijn je graag van dienst!

T

Welke begeleiding wil je?

IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 1
IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 2
IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 3
IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 4

Online module IPO Fase 1 & 2

 • E-learning fase 1 & 2
 • Diverse IPO tools
 • Praktisch & stapsgewijs
 • Volg elk gewenst moment
 • Automatisch accreditatie punten toegekend
Inhoud

Inhoud fase 1 & 2

E-learning Module IPO fase 1 & 2

Dit traject sluit nauw aan op de gestelde (en meest recente) eisen vanuit Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en zorgt ervoor dat je op een eenvoudige en efficiënte manier de IPO fasen 1 en 2 kunt doorlopen.

Met een bewezen stappenplan en een korte inleiding over professionalisering in paramedische zorg ga je direct online aan de slag.  Je kunt deze module elk moment volgen en weer afsluiten! Beheer dus je eigen tijd om aan deze module te werken, tussen patiënten door, in het weekend, s’avonds, de keuze is reuze en aan jou!

Het online IPO platform © kenmerkt zich door zijn diverse IPO formats en voorbeelden, Activiteiten Toolbox en IPO Generator fase 2. Dit laatste bijvoorbeeld creëert automatisch een document o.b.v. een vragenlijst.

Leerdoelen module e-learning

 1. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer inzicht verkregen in zijn of haar sterke en minder ontwikkelde competenties binnen zijn eigen vakgebied vanuit het CanMeds model in relatie tot de paramedische zorgomgeving.
 2. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een reflectie gemaakt van gekregen feedback in relatie tot zijn eigen inzichten in professioneel handelen vanuit leerdoel 1 (IPO fase 1).
 3. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een SMART opgesteld ontwikkelingsplan geschreven om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van het kwaliteitsregister paramedici voor de komende 5 jaar (IPO fase 2).

Doelgroep

Alle HBO paramedische beroepsgroepen die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Geen voorkennis vereist.

Docenten

 • Dhr. Ben Janssen, MSc. in Healthcare Management (expertise: paramedische zorg).

Studiebelasting en materiaal

De online begeleiding heeft een studiebelasting van vijf (5) uur. De geschatte zelfstudie bedraagt maximaal twee (2) uur.
De online training is incl. studiemateriaal.

Toetsing / accreditatiepunten

Na het volledig doorlopen van de e-learning krijgen cursisten automatisch accreditatiepunten toegekend.

Vanuit ipo-online.nl (C1):

 • 5 accr. punten per online begeleiding (5 SBU)

Vanuit KP (C2):

 • 10 accr. punten vanuit IPO fase 1
 • 10 niet-geaccr. vanuit IPO fase 2.

Totaal 25 (accreditatie)punten.

C1: bij- en nascholingen.

C2: overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Voeg toe aan winkelmand

IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 5

Online module IPO Fase 3 & 4

 • E-learning fase 3 & 4 
 • Diverse IPO tools 
 • Praktisch & stapsgewijs
 • Volg elk gewenst moment
 • Automatisch accreditatie punten toegekend
Inhoud

Inhoud fase 3 & 4

E-learning Module IPO fase 3 & 4

Volg dit traject bij ipo-online en je komt direct te weten welke bewijslasten je eenvoudig kunt opvoeren per ondernomen activiteit voor je professionele ontwikkeling in het online portfolio (pe-online) van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) t.b.v. IPO fase 3.

Met een bewezenevaluatie methode en online begeleiding ga je fase 4 op een snelle en eenvoudige manier doorlopen. Je kunt deze module elk moment volgen en weer afsluiten! Beheer dus je eigen tijd om aan deze module te werken, tussen patiënten door, in het weekend, s’avonds, de keuze is reuze en aan jou!

Tot slot zijn er diverse tools die je IPO proces ondersteunen, zoals IPO Generator fase 4 (creëert automatisch een document o.b.v. een vragenlijst), Activiteiten Toolbox en podcasts. Hierdoor kun je zéér efficiënt werken aan IPO fase 4. Verder zijn er diverse formats gemaakt voor extra voorbeelden, alles om jou veel tijd te besparen!

Leerdoelen module e-learning

 1. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer deskundigheid bevorderende activiteiten i.c.m. bewijslasten uit fase 3 opgevoerd in de online portal van kwaliteitsregister paramedici (KP).
 2. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer evaluatie data op competentieniveau geïnventariseerd vanuit het CanMed model, d.m.v. een ‘quick scan’ evaluatie methode, ter input voor leerdoel 3.
 3. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een SMART opgesteld evaluatieplan geschreven (fase 4) om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van het kwaliteitsregister paramedici. Verder zijn er nieuwe doelstellingen SMART opgesteld t.b.v. de nieuwe IPO fase cyclus (IPO fase 1 & 2).

Doelgroep

Alle HBO paramedische beroepsgroepen die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Geen voorkennis vereist.

Docenten

 • Dhr. Ben Janssen, MSc. in Healthcare Management (expertise: paramedische zorg).

Studiebelasting en materiaal

De online begeleiding heeft een studiebelasting van vijf (5) uur. De geschatte zelfstudie bedraagt maximaal twee (2) uur.
De online training is incl. studiemateriaal.

Toetsing / accreditatiepunten

Na het volledig doorlopen van de e-learning krijgen cursistenautomatisch accreditatiepunten toegekend.

Vanuit ipo-online.nl (C1):

 • 5 accr. punten per online begeleiding (5 SBU).

Vanuit KP (C2):

 • 10 niet-geaccr. punten vanuit IPO fase 4.

Totaal 15 (accreditatie)punten.

C1: bij- en nascholingen.

C2: overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Voeg toe aan winkelmand 

IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 4

Groep module IPO Fase 1 & 2

 • Fysieke groepsbijeenkomst m.b.v. een talentenspel
 • Incl. e-learning module IPO fase 1 & 2
 • Persoonlijke coaching & begeleiding
 • Kleine groepjes (max. 8 deelnemers)
 • Vaste locaties door NL (zie agenda)
 • Automatisch accreditatie punten toegekend
Inhoud

Inhoud fase 1 & 2

E-learning Module IPO fase 1 & 2
In dit traject komt het invullen van IPO fase 1 & 2 aanbod m.b.v. een stappenplan en een korte inleiding over het CanMeds model, kwaliteitscriteria in de paramedische zorg, een bewezen reflectiemethode over je professioneel handelen i.c.m. talent- en loopbaanontwikkeling in de zorg en het online IPO platform © met zijn IPO formats, Activiteiten Toolbox en IPO Generators.
Dit traject sluit nauw aan op de gestelde eisen vanuit Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en zorgen ervoor dat je op een eenvoudige en efficiënte manier de IPO fasen 1 en 2 kunt doorlopen.

Spel en coaching Module IPO fase 1 & 2
In dit traject komt het thema “Werkplezier komt niet vanzelf” aan bod. Om van werkdruk naar werkplezier te gaan, moet u werken aan wat u wél wilt. Echter, in de waan van de dag is het lastig om achter uw computer te bedenken waar u over 2 á 3 jaar wilt staan en wat uw drijfveren nu werkelijk zijn.

Een speciaal ontwikkeld talentenspel in de paramedische zorg helpt om inzicht te krijgen in uw drijfveren, competenties en talenten. Verder is er een IPO toolbox ontwikkeld die ervoor zorgt dat er zéér efficient gewerkt kan worden aan IPO fasen 1 en 2, daarnaast is de nodige kennis in huis voor extra ondersteuning, alles om jou veel tijd te besparen!

Dit traject sluit nauw aan op de gestelde eisen vanuit Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en zorgen ervoor dat je op een eenvoudige, efficiënte en leuke manier de IPO fasen 1 en 2 kunt doorlopen.

Note: je volgt één fysiek bijeenkomst per module. Tussen module IPO fase 1 & 2 en fase 3 & 4 moet minimaal 1 jaar zitten.

Leerdoelen module e-learning

 1. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer inzicht verkregen in zijn of haar sterke en minder ontwikkelde competenties binnen zijn eigen vakgebied vanuit het CanMeds model in relatie tot de paramedische zorgomgeving.
 2. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een reflectie gemaakt van gekregen feedback in relatie tot zijn eigen inzichten in professioneel handelen vanuit leerdoel 1 (IPO fase 1).
 3. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een SMART opgesteld ontwikkelingsplan geschreven om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van het kwaliteitsregister paramedici voor de komende 5 jaar (IPO fase 2).

Leerdoelen module spel en coaching

 1. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer inzicht verkregen in zijn of haar passie, ambitie en drijfveren.
 2. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer inzicht verkregen in zijn of haar sterke en minder ontwikkelde competenties binnen zijn eigen vakgebied.
 3. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer inzicht verkregen in leerdoelen 1 t/m 2 i.r.t. het CanMeds model binnen de paramedische zorgomgeving.
 4. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer inzicht in zijn of haar kansen en bedreigingen m.b.t. de huidige zorgomgeving i.r.t. de gekozen KP activiteiten.
 5. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer inbedding van activiteiten in dagelijkse praktijkvoering.
 6. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer deelgenomen aan masterclass ‘Werkplezier komt niet vanzelf’ en instructies t.b.v. IPO en talentontwikkeling in de paramedische zorg.
 7. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer deelgenomen aan individuele- als groepsgesprekken m.b.t. professionele ontwikkeling in de paramedische zorg.

Doelgroep

Alle HBO paramedische beroepsgroepen die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Geen voorkennis vereist.

Docenten

 • Dhr. Ben Janssen, MSc. in Healthcare Management (expertise: paramedische zorg)
 • Mw. Patricia Gerritsen, MSc. in Onderwijskunde & Podotherapeut

Toetsing / accreditatiepunten

Na het volledig doorlopen van de e-learning en het bijwonen van de groepsbijeenkomst krijgen cursisten accreditatiepunten toegekend.

Vanuit ipo-online.nl (C1):

 • 5 accr. punten per online begeleiding (5 SBU)
 • 6 accr. punten per groep begeleiding (6 SBU)

Vanuit KP (C2):

 • 10 accr. punten vanuit IPO fase 1
 • 10 niet-geaccr. punten vanuit IPO fase 2.

Totaal 31 (accreditatie)punten.

C1: bij- en nascholingen.

C2: overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Verzorging

Incl. diner en koffie/thee/water op leuke en inspirerende locaties.

Voeg toe aan winkelmand

IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 5

Groep module IPO Fase 3 & 4

 • Fysieke groepsbijeenkomst m.b.v. een evaluatie spel
 • Incl. e-learning module IPO fase 3 & 4
 • Persoonlijke coaching & begeleiding
 • Kleine groepjes (max. 8 deelnemers)
 • Vaste locaties door NL (zie agenda)
 • Automatisch accreditatie punten toegekend
Inhoud

Inhoud fase 3 & 4

E-learning Module IPO fase 3 & 4
In dit traject kom je te weten welke bewijslasten je eenvoudig kunt opvoeren per ondernomen activiteit voor je professionele ontwikkeling in het online portfolio van het KP t.b.v. fase 3.
In een online IPO platform © ga je effectief werken aan IPO fase 4. Door een online evaluatie methode en begeleiding ga je fase 4 op een snelle en eenvoudige manier te doorlopen.

Tot slot is er een IPO platform © met IPO Generators, Activiteiten Toolbox en podcasts ontwikkeld die ervoor zorgen dat er zéér efficiënt gewerkt kan worden aan IPO fase 4. Verder zijn er diverse formats gemaakt voor extra voorbeelden, alles om jou veel tijd te besparen! 

Spel en coaching Module IPO fase 3 & 4
In dit traject kom je te weten welke bewijslasten je eenvoudig kunt opvoeren per ondernomen activiteit voor je professionele ontwikkeling in het online PE-portfolio van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Daarnaast komt het progressiespel “Van evalueren kun je leren” aanbod. Evalueren is niet alleen feiten op een rijtje zetten, maar kan veel simpeler en effectiever door een bepaalde evaluatie methode te kiezen. De ontwikkelde methode sluit nauw aan om IPO fase 4 op een leuke, interactieve en eenvoudige manier te doorlopen.

Note: je volgt één fysiek bijeenkomst per module. Tussen module IPO fase 1 & 2 en fase 3 & 4 moet minimaal 1 jaar zitten.

Leerdoelen module e-learning

 1. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer deskundigheid bevorderende activiteiten i.c.m. bewijslasten uit fase 3 opgevoerd in de online portal van kwaliteitsregister paramedici (KP).
 2. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer evaluatie data op competentieniveau geïnventariseerd vanuit het CanMed model, d.m.v. een ‘quick scan’ evaluatie methode, ter input voor leerdoel 3.
 3. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een SMART opgesteld evaluatieplan geschreven (fase 4) om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van het kwaliteitsregister paramedici. Verder zijn er nieuwe doelstellingen SMART opgesteld t.b.v. de nieuwe IPO fase cyclus (IPO fase 1 & 2).

Leerdoelen module spel en coaching

 1. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer deelgenomen aan een interactief evaluatiespel om evaluatie data op competentieniveau vanuit het CanMed model te inventariseren.
 2. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer deelgenomen aan masterclass ‘evalueren kun je leren’ en instructies t.b.v. IPO en evalueren in de paramedische zorg.
 3. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer deelgenomen aan individuele- als groepsgesprekken m.b.t. professionele ontwikkeling in de paramedische zorg.
 4. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer inbedding van activiteiten in dagelijkse praktijkvoering n.a.v. de gewenste situatie.

Doelgroep

Alle HBO paramedische beroepsgroepen die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Geen voorkennis vereist.

Docenten

 • Dhr. Ben Janssen, MSc. in Healthcare Management (expertise: paramedische zorg)
 • Mw. Patricia Gerritsen, MSc. in Onderwijskunde & Podotherapeut

Toetsing / accreditatiepunten

Na het volledig doorlopen van de e-learning en het bijwonen van de groepsbijeenkomst krijgen cursisten accreditatiepunten toegekend.

Vanuit ipo-online.nl (C1):

 • 5 accr. punten per online begeleiding (5 SBU)
 • 6 accr. punten per groep begeleiding (6 SBU)

Vanuit KP (C2):

 • 10 niet-geaccr. punten vanuit IPO fase 4.

Totaal 21 (accreditatie)punten.

C1: bij- en nascholingen.

C2: overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Verzorging

Incl. diner en koffie/thee/water op leuke en inspirerende locaties.

Voeg toe aan winkelmand

Super fijne cursus! Door de duidelijke uitleg heb ik mijn IPO 1 en IPO 2 behaald!

★★★★★

Sandra Faasen

podotherapeut, BSc

“Echt een aanrader voor elke paramedicus die de IPO moet maken. Niet meer zelf alles opstellen en uitzoeken! Ik ben blij dat deze mogelijkheid er is.”

★★★★★

Mecheliena Kievit-de Jong

podotherapeut, BSc

IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 8

Wil je er meer uithalen?

Krijg maatwerk begeleiding en strategisch advies over je praktijk! Makkelijk, met het gehele team, online toegang tot één platform. Wij hebben veel kennis en ervaring in huis als het gaat om het inbedden van professionele ontwikkeling (IPO) in de bedrijfsvoering, als voor het creëren van meer werkplezier binnen het team. Wacht niet en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden 🙂

Zorgvriendelijke voorwaarden

 • De IPO modules zijn persoonsgebonden.
 • Prijs is p.p. / genoemde tarieven zijn btw-vrij i.v.m. kort-onderwijs kwaliteitscertificering!
 • Fraude, delen en/of misbruik van ons mooie platform is strafbaar. IP-adressen worden gekoppeld aan user accounts om misbruik te verifiëren. Er geldt ook een download limit per tool. Er berust Copyright© rechten op ons online IPO platform met zijn IPO Toolbox, formats en IPO generators.
 • Geen verborgen kosten of regeltjes. Wij werken en komen uit de zorg, willen aan dit mooie platform blijven werken voor jullie! We houden de voorwaarden daarom graag zorgvriendelijk, simpel en overzichtelijk en dat vragen wij dan ook van jou 🙂
 • Meer info, zie onze voorwaarden.

Vergelijk begeleiding

L

Heb je behoefte aan fysieke begeleiding?

Wil je toch liever op jouw locatie maar zonder Praktijk begeleiding?

Dat kan! Neem dan contact met ons op na het aanschaffen van de module ‘Groep Begeleiding’.
De BTW-vrije factuur zal worden gebaseerd op min. 5  deelnemers met reiskosten van en naar betreffende locatie.

w

FAQ (Veelgestelde vragen)

Wie zijn wij?

Begonnen als Podotalent, verder gegroeid naar ipo-online om de hardwerkende zorgprofessional in hun kracht te zetten door zo efficiënt mogelijk aan kwaliteitszaken & professionalisering te werken door leuke en innovatieve (online) scholingen te organiseren met praktische hulpmiddelen (on- en offline tools).

Wij zijn (paramedische) zorgprofessionals in hart en nieren. Op Team ipo-online stellen wij onszelf aan je voor.

ipo-online missie

Waarom: “Wij geloven dat de individuele professionele ontwikkeling (IPO) eenvoudiger, leuker en sneller kan”.

Hoe: “Daarom zijn wij ipo-online.nl gestart, om de hardwerkende paramedici te faciliteren bij de IPO fase 1,2, 3 en 4”.

Wat: “Er is een speciaal online platform opgericht met diverse formats, podcasts, activiteiten toolbox en IPO generators. Dat laatste bv. creëert een IPO document op basis van jouw antwoorden”.

Zijn wij commercieel?

Wij zijn een scholingsinstituut in de paramedische zorg. Wij komen uit de zorg (lees ‘Wie zijn wij?’) en alles is dus ook voor en door de zorgprofessionals ontwikkeld. Wij opereren ook alleen met mensen uit en voor de zorg. Wij zitten in werkgroepen / commisssies bij (beroeps)verenigingen en één van ons heeft nog een eigen praktijk in de Podotherapie te runnen. Wij betitelen onzelf eerder als maatschappelijk zorgondernemers, dan als commercieel.

Dat wij een inverstering van je vragen voor onze diensten is niet meer dan normaal. Er zit ontzetttend veel tijd, kennis en kunde om dit op touw te zetten. Wij willen deze revolutie (lees: meer zorg en meer werkplezier) samen met jullie maken. Daarom hopen wij ook op veel betrokkenheid en members om deze slag samen te maken.

Om kosten laag te houden, proberen wij op drie (3) verschillende varianten (zie bovenstaande prijstabel), ons aanbod voor ieder zorgprofessional betaalbaar te houden.

 

Scholingen in de buurt?

De vaste locaties bij Groep begeleiding zijn momenteel Oss (tussen Utrecht & Eindhoven), Breda, Haarlem, Den Bosch en Enschede (ten oosten tussen Zwolle en Arnhem). Wellicht wordt dit nog verruimd in het westen van het land.

Wil je toch liever op jouw locatie?
Dat kan! Neem dan contact met ons op na het aanschaffen van Groep Begeleiding. Er vindt dan geen maatwerk op praktijk- en teamniveau plaats. Deze optie is beschikbaar vanaf 5 deelnemers. Er wordt alleen reiskosten vergoeding gevraagd. De btw-vrije factuur zal dus bestaan uit min. 5 deelnemers en reiskosten naar locatie en terug.

Ik wil meer begeleiding achteraf?

Heb je Online begeleiding gekozen en wil je toch meer begeleiding achteraf?
Geen nood, dan hebben wij speciaal voor jou Groep begeleiding tegen gereduceerd tarief!
In plaats van €324,- betaal je nu nog €199,- om, naast je Online begeleiding, ook deel te nemen aan groepsbijeenkomsten op vaste locaties door NL. Je investering van €125,- kun je dus optimaal inzetten als korting! Deze voorwaarden geldt tot 3 maanden na aanschaf van de module.

Wil je meer begeleiding, ondanks ons aanbod?
Om kosten laag te houden hebben wij 3 verschillende varianten (zie ons prijstabel), ontwikkeld waarmee we ons aanbod voor ieder zorgprofessional betaalbaar trachten te houden.
Bij meer coaching en begeleiding omtrent professionalisering an sich, inbedding van IPO & kwaliteitscriteria in personeelsbeleid, strategisch personeelsmanagement, ontwikkeling leertrajecten, etc..) staat het altijd vrij om ons te benaderen. Wij rekenen dan gewoon ons uurtarief.

Wat is een online IPO platform?

IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 9
N

Online begeleiding bij IPO

N

Slimme document generator en IPO toolbox

N

Lage investering met veel extra's

N

Direct aan de slag in je eigen tijd & tempo

I

Podcasts

In ons online IPO platform word je stapsgewijs meegenomen m.b.v. korte online video’s om de IPO fasen te doorlopen. Daarnaast ontvang je mails om je te herinneren welke bijeenkomst je kunt volgen om het stapsgewijs af te ronden. Na afloop vraag je online je certificaat van deelname aan met één simpele muisklik, wél zo handig!

Altijd up-to-date

Het online IPO platform© is opgebouwd aan de hand van de nieuwe kwaliteitscriteria 2020-2025. Dat betekent dat je werkt in de meest recente richtlijnen volgens het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) die gelden voor alle paramedische beroepsgroepen.

Tijdbesparing

Werk in je eigen tempo en tijd aan de IPO fasen op ons online IPO platform. Zo heb je zelf de controle over het proces en indeling van je agenda. Tussen de cliënten door, ‘s avonds, in het weekend of op vakantie in het buitenland werken aan je IPO 😉

Slimme content

Er zijn slimme Generators© ontwikkeld die automatisch je IPO document  vormgeven op basis van je ingevulde antwoorden. Dat scheelt ontzettend veel tijd en gedoe! Verder is er een Activiteiten Toolbox© ontwikkeld om doeltreffend, met tips en tricks, aan je benodigde activiteiten vanuit het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) te werken.

Wat is een talenten- of evaluatiespel?

IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 10
N

Fysieke begeleiding bij IPO

N

Vaste locatie of in de praktijk

N

Bordspel en canvas model

N

Ervaren docenten uit het werkveld

Canvas model

Tijdens de interactieve bijeenkomst werken we altijd met een canvas model. Dit doen we om complexe dingen te vereenvoudigen. Je zult zien dat je hierdoor meer inzicht krijgt en dat geeft zelfvertrouwen en controle.

Bordspel

Als IPO experts hebben wij een talentenspel ontwikkeld voor de algehele paramedische beroepsgroep én per beroepsgroep. Het spel werkt met een bewezen stappenplan om de IPO fasen op een leuke manier te doorlopen, als voor het creëren van meer werkplezier.

Kleine groepjes

Wij werken alleen met groepen van max. 6 deelnemers per bijeenkomst. Om kwaliteit te garanderen en iedereen persoonlijke coaching en begeleiding te geven in zijn professionele ontwikkeling, is voor een maximum aantal gekozen.

Fysieke begeleiding

Wij werken enkel met ervaren docenten uit het werkveld, de paramedische zorg. Dit is een bewuste keuze om dicht bij de professional te staan tijdens bijeenkomsten en gerichte coaching te geven in jouw loopbaan.

Volg ons

IPO-online.nl is een scholingsinstituut die paramedische zorgprofessionals in hun kracht wil zetten door zo efficiënt mogelijk aan kwaliteitszaken te werken. Alles is pasklaar uitgewerkt, daarnaast is de nodige kennis in huis voor extra ondersteuning, alles om jou tijd te besparen.

Behind the scene

Ontmoet welke gedreven zorgprofessionals er achter ipo-online.nl zitten. 

IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 14
IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 15
IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 16
IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 17
IPO-online.nl | Snel je IPO voor elkaar! 18

Contact

Een kopje koffie staat voor je klaar 🙂

Stuur ons een bericht

Binnen 3 werkdagen krijgt u een reactie van ons.

Contactgegevens

IPO-online.nl ©

hallo@ipo-online.nl

error: Content is protected for ipo-online.nl ©!