Groep ipo fase 3 4

379.00

Inhoud fase 3 & 4

E-learning Module IPO fase 3 & 4
In dit traject kom je te weten welke bewijslasten je eenvoudig kunt opvoeren per ondernomen activiteit voor je professionele ontwikkeling in het online portfolio van het KP t.b.v. fase 3.
In een online IPO platform © ga je effectief werken aan IPO fase 4. Door een online evaluatie methode en begeleiding ga je fase 4 op een snelle en eenvoudige manier te doorlopen.

Tot slot is er een IPO platform © met IPO Generators, Activiteiten Toolbox en podcasts ontwikkeld die ervoor zorgen dat er zéér efficiënt gewerkt kan worden aan IPO fase 4. Verder zijn er diverse formats gemaakt voor extra voorbeelden, alles om jou veel tijd te besparen!

Spel en coaching Module IPO fase 3 & 4
In dit traject kom je te weten welke bewijslasten je eenvoudig kunt opvoeren per ondernomen activiteit voor je professionele ontwikkeling in het online PE-portfolio van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Daarnaast komt het progressiespel “Van evalueren kun je leren” aanbod. Evalueren is niet alleen feiten op een rijtje zetten, maar kan veel simpeler en effectiever door een bepaalde evaluatie methode te kiezen. De ontwikkelde methode sluit nauw aan om IPO fase 4 op een leuke, interactieve en eenvoudige manier te doorlopen.

IPO Fase 3 & 4
1 × IPO Fase 3 & 4 | Online Begeleiding
125.00
IPO Fase 3 & 4
1 × IPO Fase 3 & 4 | Groep Begeleiding

Uitverkocht

254.00

Uitverkocht

Categorie: Tag:

Beschrijving

Inhoud fase 3 & 4

E-learning Module IPO fase 3 & 4
In dit traject kom je te weten welke bewijslasten je eenvoudig kunt opvoeren per ondernomen activiteit voor je professionele ontwikkeling in het online portfolio van het KP t.b.v. fase 3.
In een online IPO platform © ga je effectief werken aan IPO fase 4. Door een online evaluatie methode en begeleiding ga je fase 4 op een snelle en eenvoudige manier te doorlopen.

Tot slot is er een IPO platform © met IPO Generators, Activiteiten Toolbox en podcasts ontwikkeld die ervoor zorgen dat er zéér efficiënt gewerkt kan worden aan IPO fase 4. Verder zijn er diverse formats gemaakt voor extra voorbeelden, alles om jou veel tijd te besparen!

Spel en coaching Module IPO fase 3 & 4
In dit traject kom je te weten welke bewijslasten je eenvoudig kunt opvoeren per ondernomen activiteit voor je professionele ontwikkeling in het online PE-portfolio van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Daarnaast komt het progressiespel “Van evalueren kun je leren” aanbod. Evalueren is niet alleen feiten op een rijtje zetten, maar kan veel simpeler en effectiever door een bepaalde evaluatie methode te kiezen. De ontwikkelde methode sluit nauw aan om IPO fase 4 op een leuke, interactieve en eenvoudige manier te doorlopen.

Note: je volgt één fysiek bijeenkomst per module. Tussen module IPO fase 1 & 2 en fase 3 & 4 moet minimaal 1 jaar zitten.

Leerdoelen module e-learning

 1. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer deskundigheid bevorderende activiteiten i.c.m. bewijslasten uit fase 3 opgevoerd in de online portal van kwaliteitsregister paramedici (KP).
 2. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer evaluatie data op competentieniveau geïnventariseerd vanuit het CanMed model, d.m.v. een ‘quick scan’ evaluatie methode, ter input voor leerdoel 3.
 3. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een SMART opgesteld evaluatieplan geschreven (fase 4) om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van het kwaliteitsregister paramedici. Verder zijn er nieuwe doelstellingen SMART opgesteld t.b.v. de nieuwe IPO fase cyclus (IPO fase 1 & 2).

Leerdoelen module spel en coaching

 1. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer deelgenomen aan een interactief evaluatiespel om evaluatie data op competentieniveau vanuit het CanMed model te inventariseren.
 2. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer deelgenomen aan masterclass ‘evalueren kun je leren’ en instructies t.b.v. IPO en evalueren in de paramedische zorg.
 3. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer deelgenomen aan individuele- als groepsgesprekken m.b.t. professionele ontwikkeling in de paramedische zorg.
 4. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer inbedding van activiteiten in dagelijkse praktijkvoering n.a.v. de gewenste situatie.

Doelgroep

Alle HBO paramedische beroepsgroepen die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Geen voorkennis vereist.

Docenten

 • Dhr. Ben Janssen, MSc. in Healthcare Management (expertise: paramedische zorg)
 • Mw. Patricia Gerritsen, MSc. in Onderwijskunde & Podotherapeut

Toetsing / accreditatiepunten

Na het volledig doorlopen van de e-learning en het bijwonen van de groepsbijeenkomst krijgen cursisten accreditatiepunten toegekend.

Vanuit ipo-online.nl (C1):

 • 5 accr. punten per online begeleiding (5 SBU)
 • 6 accr. punten per groep begeleiding (6 SBU)

Vanuit KP (C2):

 • 10 niet-geaccr. punten vanuit IPO fase 4.

Totaal 21 (accreditatie)punten.

C1: bij- en nascholingen.

C2: overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Verzorging

Incl. diner en koffie/thee/water op leuke en inspirerende locaties.

19 / 100
error: Content is protected for ipo-online.nl ©!