IPO 1 kwaliteitsregister

IPO 1 kwaliteitsregister

– Voor alle paramedici aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Alle HBO paramedici beroepen:

 • Diëtisten
 • Huidtherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • MBB’ers
 • Logopedisten
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Geaccrediteerde online begeleiding bij IPO fasen:

Speciaal ontwikkelt IPO online platform

 • Een platform met diverse tools, video’s en voorbeelden om IPO op een gemakkelijke en snelle manier te doorlopen. Alles wordt stapsgewijs uitgelegd om jou veel tijd te besparen.

– Uniek talenten- en evaluatiespel om praktisch de IPO te doorlopen.

– Kwaliteitsregisteerd blijven door je KP portfolio op orde te houden.

– Direct aan de slag, óf in je eigen tijd & tempo werken aan je IPO.

IPO 1 kwaliteitsregister 1

Wat houdt deze module in?

Inhoud fase 1 & 2

E-learning Module IPO fase 1 & 2

Dit traject sluit nauw aan op de gestelde (en meest recente) eisen vanuit Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en zorgt ervoor dat je op een eenvoudige en efficiënte manier de IPO fasen 1 en 2 kunt doorlopen.

Met een bewezen stappenplan en een korte inleiding over professionalisering in paramedische zorg ga je direct online aan de slag. Je kunt deze module elk moment volgen en weer afsluiten! Beheer dus je eigen tijd om aan deze module te werken, tussen patiënten door, in het weekend, s’avonds, de keuze is reuze en aan jou!

Het online IPO platform © kenmerkt zich door zijn diverse IPO formats, voorbeelden en video’s die je alles stapsgewijs uitleggen. Daarnaast is er een Activiteiten Toolbox om je activiteiten vanuit het kwaliteitseisen te halen en IPO Generator fase 2. Dit laatste bijvoorbeeld creëert automatisch een fase 2 document, die je direct naar KP (pe-online) kunt uploaden. Alles is pasklaar gemaakt om jou veel tijd te besparen!

Leerdoelen module e-learning

 1. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer inzicht verkregen in zijn of haar sterke en minder ontwikkelde competenties binnen zijn eigen vakgebied vanuit het CanMeds model in relatie tot de paramedische zorgomgeving.
 2. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een reflectie gemaakt van gekregen feedback in relatie tot zijn eigen inzichten in professioneel handelen vanuit leerdoel 1 (IPO fase 1).
 3. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een SMART opgesteld ontwikkelingsplan geschreven om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van het kwaliteitsregister paramedici voor de komende 5 jaar (IPO fase 2).

Doelgroep

Alle HBO paramedische beroepsgroepen die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Geen voorkennis vereist.

Docenten

 • Dhr. Ben Janssen, MSc. in Healthcare Management (expertise: paramedische zorg).

Studiebelasting en materiaal

De online begeleiding heeft een studiebelasting van vijf (5) uur. De geschatte zelfstudie bedraagt maximaal twee (2) uur. De online training is incl. studiemateriaal.

Toetsing / accreditatiepunten

Na het volledig doorlopen van de e-learning krijgen cursisten automatisch accreditatiepunten toegekend.

Vanuit ipo-online.nl (C1):

 • 5 accr. punten per online begeleiding (5 SBU)

Vanuit KP (C2):

 • 10 accr. punten vanuit IPO fase 1
 • 10 niet-geaccr. vanuit IPO fase 2.

Totaal 25 (accreditatie)punten.

C1: bij- en nascholingen.

C2: overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Meer info?

IPO Fase 3 & 4

Wat houdt deze module in?

Inhoud fase 3 & 4

E-learning Module IPO fase 3 & 4

Volg dit traject bij ipo-online en je komt direct te weten welke bewijslasten je eenvoudig kunt opvoeren per ondernomen activiteit voor je professionele ontwikkeling in het online portfolio (pe-online) van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) t.b.v. IPO fase 3.

Met een bewezenevaluatie methode en online begeleiding ga je fase 4 op een snelle en eenvoudige manier doorlopen. Je kunt deze module elk moment volgen en weer afsluiten! Beheer dus je eigen tijd om aan deze module te werken, tussen patiënten door, in het weekend, s’avonds, de keuze is reuze en aan jou!

Het online IPO platform © kenmerkt zich door zijn diverse IPO formats, voorbeelden en video’s die je alles stapsgewijs uitleggen. Daarnaast is er een Activiteiten Toolbox om je activiteiten vanuit het kwaliteitseisen te halen en IPO Generator fase 4. Dit laatste bijvoorbeeld creëert automatisch een fase 4 document, die je direct naar KP (pe-online) kunt uploaden. Alles is pasklaar gemaakt om jou veel tijd te besparen!

Leerdoelen module e-learning

 1. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer deskundigheid bevorderende activiteiten i.c.m. bewijslasten uit fase 3 opgevoerd in de online portal van kwaliteitsregister paramedici (KP).
 2. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer evaluatie data op competentieniveau geïnventariseerd vanuit het CanMed model, d.m.v. een ‘quick scan’ evaluatie methode, ter input voor leerdoel 3.
 3. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een SMART opgesteld evaluatieplan geschreven (fase 4) om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van het kwaliteitsregister paramedici. Verder zijn er nieuwe doelstellingen SMART opgesteld t.b.v. de nieuwe IPO fase cyclus (IPO fase 1 & 2).

Doelgroep

Alle HBO paramedische beroepsgroepen die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Geen voorkennis vereist.

Docenten

 • Dhr. Ben Janssen, MSc. in Healthcare Management (expertise: paramedische zorg).

Studiebelasting en materiaal

De online begeleiding heeft een studiebelasting van vijf (5) uur. De geschatte zelfstudie bedraagt maximaal twee (2) uur.
De online training is incl. studiemateriaal.

Toetsing / accreditatiepunten

Na het volledig doorlopen van de e-learning krijgen cursistenautomatisch accreditatiepunten toegekend.

Vanuit ipo-online.nl (C1):

 • 5 accr. punten per online begeleiding (5 SBU).

Vanuit KP (C2):

 • 10 niet-geaccr. punten vanuit IPO fase 4.

Totaal 15 (accreditatie)punten.

C1: bij- en nascholingen.

C2: overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Meer info?

error: Content is protected for ipo-online.nl ©!